17.8.2017

Ps. 119:137Herra, sinä olet oikeamielinen,
oikeat ovat sinun päätöksesi.

TOIMINTA

/ LÄHETYSTYÖ



Lähetystyö


Haluatko olla mukana seurakunnan lähetystyötoiminnassa?
Ota yhteyttä lähetys- ja aikuistyön ohjaaja
Hanna Maliseen, 050 524 1735, hanna.malinen(at)evl.fi


Voit olla mukana seurakunnan lähetystyössä mm.:

· rukoilemalla ja pitämällä yhteyttä nimikkolähetteihin
· liittymällä seurakunnan lähetysrenkaaseen, jolloin saat säännöllisesti 
   nimikkolähettien kirjeitä
· tulemalla mukaan myyjäis- ja muihin varainhankintatalkoisiin
· lähtemällä mukaan Riihimäen Idäntyön avustus- ja 
   julistusmatkoille Pietariin ja Venäjän lähialueille
   (yhteys Helena Jokiseen, puh. 050 373 4070) 



Nimikkosopimukset   
Ulkomailla seurakunnan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia tapahtuu yhteistyönä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Nimikkotoiminta on yleisin yhteistyön muoto. Yhteistyösopimuksemme ja nimikkolähettimme ovat:


Heikki ja Anni Takko ja lapset, Senegal

Suomen Lähetysseuran kautta

Anni ja Heikki Takko siirtyivät perheineen kesällä 2016 Nepalista Senegaliin. Anni toimii Länsi-Afrikan kirkollisen työn koordinaattorina ja Heikki toimii asiantuntijana omavaraisuuden kasvattamiseen tähtäävässä työssä. Heikki opiskelee vielä kielikoulussa, vaikka tutustuukin samalla tulevaan työhönsä. Rukoillaan koko perheelle siunausta uuteen kotimaahan sopeutumisessa ja uuteen työhön, arkeen ja ihmisiin tutustumisessa.




Asta Vuorinen, Japani, Suomen Ev.lut.

Kansanlähetyksen kautta

Asta valmistautuu lähtöön ensimmäiselle työkaudelleen Japaniin syksyllä 2017. Hän on ammatiltaan ohjaustoiminnan artenomi. Rukoillaan erityisesti Japanin kielen ja kulttuurin opiskelujen puolesta, jotka ovat alkaneet jo täällä Suomessa.





Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela,

Angola, Suomen Lähetysseuran kautta

Eeva-Liisa ja Rauno olivat Angolassa koko perheen kanssa vuosina 1997-2005. He palasivat Angolaan huhtikuussa 2016. Eeva-Liisa toimii kirkon talouskoordinaattorina työskennellen kirkon monen eri projektin ja organisaation yhteydessä. Rauno toimii kirkon huoltokouluttajana. Viimeksi hän on ollut mukana projektissa, jossa uusittiin Raamattukoulun suihkutilojen vesiputkistot. Samalla vaihdettiin rikkinäiset, toimimattomat suihkuhanat uusiin.
Kiitämme heidän kanssaan viisumien saamisesta ja rukoilemme uuden kotipaikkakunnan Lubangon sekä edellisen kotipaikkakunnan Shangalalan puolesta.




Pastori Pasi Hujanen, Inkerin kirkko,

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta
Pushkinin seurakunta
SLEY, PL 184, 00181 Helsinki
e-mail: pasi.hujanen@sley.fi

Pasi Hujanen on toiminut pitkään Inkerin evankelisluterilaisen kirkon
eri tehtävissä; Pushkinin seurakunnan kirkkoherrana, kirkon kansliapäällikkönä, ja nykyisin Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnan pappina. Hänen työhönsä kuuluvat mm. suomenkieliset jumalanpalvelukset ja kotikäyntityö. Inkeriläisvanhusten kunto huononee ja liikenneyhteydet heikkenevät, siksi heidän avustamisensa on tärkeää etteivät he jäisi kirkon toiminnan ulkopuolelle.





Lisäksi seurakunta tukee
Suomen Lähetysseuran Etiopian työtä 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Kenian työtä
Suomen Pipliaseuran raamattutyötä Kiinassa
Suomen Kansanlähetyksen työtä Etu-Aasiassa

Kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä Medialähetys Sanansaattajien kautta

Perhetyötä Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta


Ystävyysseurakuntamme ovat
Viru-Jaakobin seurakunta Virossa
Szolnokin seurakunta Unkarissa

 
Ota yhteyttä!  
Lähetys- ja aikuistyön ohjaaja Hanna Malinen, puh. 050-5241735, hanna.malinen(at)evl.fi



Hyödyllisiä linkkejä/kotisivuja

Kirkon lähetystyön keskus (KLK), www.evl.fi/kkh/kuo/klk
Suomen Lähetysseura (SLS), www.mission.fi
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), www.sley.fi
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), www.sekl.fi
Suomen Pipliaseura (SPS), www.piplia.fi
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA), www.sansa.fi
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK), www.flom.fi
Kirkon Ulkomaanapu (KUA), www.kua.fi
Suomen Lähetysneuvosto
Suomen Ekumeeninen Neuvosto



















RIIHIMÄEN SEURAKUNTA

Temppelikatu 9 A
11100 Riihimäki
p. (019) 7481
riihimaki.seurakunta(a)evl.fi
Web Design: Samuli Saarinen
2013 Riihimäen seurakunta