17.8.2017

Ps. 119:137Herra, sinä olet oikeamielinen,
oikeat ovat sinun päätöksesi.

TOIMINTA

/ DIAKONIATYÖDiakoniatyö

Ajanvaraus:

diakoniatyöntekijöille
keskustelua varten
puhelimitse 050 592 3553,
soita maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-13.


Osoite:
Diakoniatyön neuvottelutila
Temppelikatu 9 C, 11100 Riihimäki
Työntekijät

Johtava diakoniatyöntekijä 
sairaanhoitaja - diakonissa Eira Latvala, 

050 323 7962, eira.latvala(at)evl.fi 
- hallinnolliset tehtävät, mielenterveystyö


 
Sosionomi - diakoni Irina Pasma,
050 592 3552, irina.pasma(at)evl.fi
- eläkeläis- ja vanhustyöSosionomi - diakoni Tiina Heiskanen, 
050 3237 964,  tiina.heiskanen(at)evl.fi
- kehitysvammaistyö, diakoninen perhetyö
- nuorisodiakoniaSosionomi - diakoni Petja Heiskanen
050 323 7965, petja.heiskanen(at)evl.fi
- kansainvälinen diakonia, maahanmuuttajatyö
- reilun kaupan yhdyshenkilöSairaanhoitaja - diakonissa Heini Syrjä  
050 323 7963, heini.syrja(at)evl.fi
- päihde- ja vankilatyö sekä romanien yhdyshenkilö
- omaishoitajatyö, esteettömyysyhdyshenkilö


Diakoni Eero Haltia 
040 576 6051, eero.haltia(at)evl.fi
-vapaaehtoistyö, yleinen diakoniatyö
Diakoniatyössä

  • Autamme ihmisiä löytämään heidän omat voimavaransa ja toimimme yhdessä heidän kanssaan elinolosuhteiden parantamiseksi.
  • Annamme henkistä, hengellistä ja aineellista apua ja tuemme ihmisiä, että he saisivat heille kuuluvat palvelut.
  • Tuemme omaehtoisia toiminta- ja vertaisryhmiä
  • Vahvistamme seurakunnan vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisten keskuudessa
  • Etsimme yhteiskunnan kipupisteitä ja nostemme esiin ihmisten hätää julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
  • Rohkaisemme hengelliseen pohdintaan, etsintään ja uudistumiseen

Suomen ev.lut. kirkolle on ominaista, että organisoitu diakoniatyö toteutuu osana paikallisseurakuntien toimintaa sekä ammatillisesti koulutettujen diakoniaviranhaltijoitten että vapaaehtoisten toimesta.
Lisätietoa: www.evl.fi /keskushallinto


RIIHIMÄEN SEURAKUNTA

Temppelikatu 9 A
11100 Riihimäki
p. (019) 7481
riihimaki.seurakunta(a)evl.fi
Web Design: Samuli Saarinen
2013 Riihimäen seurakunta