17.8.2017

Ps. 119:137Herra, sinä olet oikeamielinen,
oikeat ovat sinun päätöksesi.

STRATEGIA JA
HALLINTO

/ AVOIMET TYÖPAIKATAvoimet työpaikatNuorisotyönohjaajan virka
1.8. 2017 alkaen


Työn painopiste on 6-14 -vuotiaiden toiminnassa,
mikä sisältää kerhoja, toimintailtoja, retkiä, leirejä, erilaisia projekteja ja koulutyötä sekä kerhonohjaajien koulutusta ja heidän tukemistaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu partion yhdyshenkilönä toimiminen ja osallistuminen rippikoulutyöhön.

Riihimäen seurakunnassa on yhteensä viisi nuorisotyönohjaajaa, joista kaksi toimii varsinaisessa nuorisotyössä ja kolme kouluikäisten ja varhaisnuorten parissa. Kouluikäisten työ on näin osa nuorisotyön tiimiä, jonka lähiesimiehenä toimii johtava nuorisotyönohjaaja.

Työ kouluikäisten parissa on Riihimäellä vahvaa ja monipuolista. Yhteydet kouluihin ovat hyvät ja kerhonohjaajia on runsaasti. Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen 13.9.2005 päätöksen mukainen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistava tutkinto. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Tehtävä edellyttää hyviä tiimityötaitoja, ATK ja some-taitoja,
sekä joustavaa, luovaa ja käytännönläheistä työotetta.
Työ sisältää sekä päivä- että iltatyötä.
Auton käyttömahdollisuus helpottaa tehtävän hoitamista.


Viran palkkaus on vaativuusryhmä 502:n vähimmäispalkan mukainen
(+ mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä Rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kirkkoneuvostolle osoitettujen hakemusten tulee olla perillä viimeistään 18.4.2017 klo 16 mennessä joko postitse tai sähköpostitse: sirkka.lehtonen@evl.fi 

Hakemukset lähetetään osoitteella
Riihimäen seurakunta, Temppelikatu 9 A, 11100 Riihimäki.
Kuoreen merkintä "Hakemus".

Tiedusteluihin vastaavat
johtava nuorisotyönohjaaja Jaakko Malinen, puh. 040 770 5993,
tai vs. kirkkoherra Tanja Koskela, puh. 040 359 2541
sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi.


-----------------------------------------Riihimäen seurakunta on aktiivinen ja vireä,

Tampereen hiippakuntaan kuuluva noin 21 410 jäsenen yhteisö. Työntekijöitä on tällä hetkellä noin 70 ja kiinteistöjä

yhteensä noin 15 kpl.


Riihimäen seurakunnassa on haettavana

7.4.2017 klo 12.00 mennessä

VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN toimi


Vahtimestari-siivoojan tehtävänä on päivittäisestä siivoustyöstä huolehtiminen seurakunnan eri kiin-teistöissä. Oma auto välttämätön. Tehtävä sisältää tarvittaessa myös viikonlopputyötä.


Kelpoisuusehtona toimeen on soveltuva koulutus

(esim. laitoshuoltajan amt), riittävä käytännön kokemus

siivoustyöstä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 303 mukaan

(1812.21 – 2084.04 €/kk työkokemuksesta riippuen). Työaika 38.75 h /viikko. Toimi täytetään 6 kk koeajalla. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


Lisätietoja siivoustyönohjaaja Anne Kokkonen, 050 361 9955 tai spostilla: anne.m.kokkonen(at)evl.fi

Hakemukset osoitteella:

Riihimäen seurakunta, Taloudellinen jaosto,

Temppelikatu 9 A, 11100 Riihimäki.

Kuoreen merkintä ”Vahtimestari-Siivooja ”.

Sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.RIIHIMÄEN SEURAKUNTA

Temppelikatu 9 A
11100 Riihimäki
p. (019) 7481
riihimaki.seurakunta(a)evl.fi
Web Design: Samuli Saarinen
2013 Riihimäen seurakunta