17.8.2017

Ps. 119:137Herra, sinä olet oikeamielinen,
oikeat ovat sinun päätöksesi.

KIRKOLLISET
TOIMITUKSET

/ AVIOLIITTOON VIHKIMINEN
Avioliittoon vihkiminen on sekä kirkollinen että yhteiskunnallinen toimi, jota siksi säätelee avioliittolaki.

Ennen vihkimistä on suoritettava lain edellyttämä avioliiton esteiden tutkinta. Se tapahtuu seurakunnan virastossa. Tähän voidaan liittää avioliittoaikeen ilmoittaminen seurakunnalle, kuulutus, joka luetaan Keskuskirkon sunnuntain messussa.

Vihkimisaika ja -paikka sovitaan seurakunnan virastossa.
Vihkiaikojen varauksia seuraavalle vuodelle otetaan vastaan marraskuun ensimmäisestä arkipäivästä alkaen.  
Yleisin vihkimispaikka on kirkko.

Kirkollisesti vihittävien on oltava rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen kirkkokunnan jäsen. Muussa tapauksessa on suoritettava siviilivihkiminen. Siviiliavioliitto voidaan siunata kirkollisesti.

Ennen kirkollista vihkimistä suunnitellaan vihkitoimitus yhdessä vihkivän papin kanssa. Musiikkitoivomuksista kannattaa olla etukäteen yhteydessä kanttorin kanssa.


Lisätietoja: www.evl.fi

RIIHIMÄEN SEURAKUNTA

Temppelikatu 9 A
11100 Riihimäki
p. (019) 7481
riihimaki.seurakunta(a)evl.fi
Web Design: Samuli Saarinen
2013 Riihimäen seurakunta